Nase zkusenosti – Vas uspech!

  • 14.01.2015 Nové oddělení Velké Británie a Irska

    Hlavním posláním nového oddělení je organizace přeprav z Velké Británie a Irska do zemí SNS. Založení nového oddělení zdokonalí spolupráci TELS s  rezidenty na území SNS a také zjednoduší spolupráci se společnostmi se sídlem na území Velké Británie.

  • 13.01.2015 Vozový park TELS čítá 170 vozidel velkotonážní a malotonážní techniky

    Skupina společností TELS pokračuje ve svém rozvoji nehledě na nepříznivou ekonomickou situaci, rozšířenou po celém světě.  Jedním z ukazatelů úspěšného rozvoje společnosti je neustálé rozšíření vlastního vozového parku.