Nase zkusenosti – Vas uspech!

  • 23.01.2017 Trh mezinárodní dopravní logistiky SNS: zítřek je stejný jako včerejšek... nebo těžší?

    Minul rok 2016, je možno shrnout určité závěry ohledně stavu trhu mezinárodní silniční dopravy euroasijského regionu a zkusit předpovědět, co pro nás připravuje další rok. (V tomto případě pojmem „euroasijský region“ se rozumí trh mezinárodní dopravní logistiky Evropa – SNS, kde Rusko je samozřejmě největší subjekt ekonomických vztahů, který určuje svými rozhodnutími stav trhu.) Podle společného názoru odborníků se situace komplikovala během posledních tří–čtyř roků, v roce 2017 pravděpodobně tato tendence bude pokračovat.