Historie TELS

Historie Skupiny společností TELS

2001-2003: založení a začátky fungování společnosti 

Společnost TELS (T.E.L.S. Transeuropean Logistic Services Ltd.) byla založena v roce 2001 v Londýně vysoce profesionálními odborníky v oblasti mezinárodní logistiky na základě bělorusko-anglického kapitálu.

V roce 2002 v Minsku vzniklo Zastoupení T.E.L.S. Transeuropean Logistic Services, čímž byla zahájena organizace importně-exportních silničních přeprav na trhu Evropa – země SNS. Rovněž vzniklo oddělení sběrných nákladů a byly položeny základy organizace sítě konsolidačních skladů v Evropě.

Pro zkvalitnění dopravně-spedičních služeb na ruském trhu byla otevřena nová kancelář v Moskvě.

V roce 2003 TELS zahájil spolupráci se společností TT Club (Velká Británie), která se specializuje na pojištění závazků a povinností multi-modálních operátorů, spedičních a logistických společností. 

2004-2005: zdokonalení standardů a zkvalitnění služeb 

V roce 2004 TELS zahájil členství ve společnosti FIATA (Mezinárodní federace zasilatelských sdružení) – jedna z nejautoritativnějších logistických organizací, specializujících se na mezinárodní přepravy.

V roce 2005 TELS obdržel certifikát ISO 9001:2000, potvrzující systém managementu jakosti mezinárodních standardů.

2006-2008: otevření nových poboček Skupiny společností TELS 

V rámci zkvalitnění služeb pro zákazníky ve východní Evropě v roce 2006 byla otevřena nová kancelář TELS ve Varšavě.

V roce 2007 vznikla dopravní společnost TELS CARGO (Moskva) s vlastním vozovým parkem vozidel vysokých ekologických standardů s vysoce profesionálním kolektivem řidičů, kteří vlastí povolení na ADR přepravy.
Dochází k dalšímu rozšíření služeb, vznikají nová oddělení námořní, železniční a letecké dopravy. Společnost rozšiřuje svou činnost na multimodální dopravu všemi druhy dopravních prostředků a kontejnerovou dopravu.

V Kyjevě založena další nová kancelář.

V tomtéž roce TELS obdržel certifikát kvality ISO 14001:2004 a SQAS.

2009-2010: rozvoj společnosti v době světové krize 

Nehledě na světovou krizi v roce 2009, kdy došlo k poklesu přeprav o 40%, TELS zvýšil počet dopravních objednávek o 18%. Vzniklo oddělení sběrných nákladů, rozšířila se síť konsolidačních skladů v EU, rozšířil se vozový park o malotonážní techniku. Výrazně se zvýšily kapacity v rámci letecké dopravy.

V roce 2010 TELS obdržel certifikát kvality ISO 9001:2008. Z důvodu vylepšení technologie strategického plánování a hodnocení výsledků činnosti byly do řídicího systému zavedeny nové invence managementu. V rámci centralizace všech působících poboček TELS bylo vytvořeno speciální oddělení, zabývající se sjednocováním sítě skupiny společností TELS:

2011-2013: rozšíření skupiny společností TELS a rozvoj služeb 

V roce 2011 byla otevřená nová kancelář v Praze.

Dochází k rozšíření geografických možnosti přeprav, rozšiřuje se objem sběrných nákladů z Evropy do zemí SNS. Otevírají se nové možností konsolidačních skladů a dodání sběrek z jakéhokoliv místa Evropy.

Školící centrum TELS, které poskytovalo svým zaměstnancům pravidelné školící kurzy, zahájilo taktéž školící činnost pro zaměstnance svých klíčových zákazníků.

2014–2016: činnost společnosti v nových ekonomických a politických podmínkách

Přes rostoucí napětí ve světě v důsledku vývoje světové hospodářské recese, zhoršování politických a obchodních vztahů mezi zeměmi kvůli situaci na Ukrajině TELS pokračuje ve své rozvojové strategii.

V roce 2015 se rozšila pobočka společnosti TELS ve Velké Británii.

Vlastní vozový park TELS neustále roste. Do konce roku 2016 činil více než 200 jednotek velkoprostorových a malotonážních vozidel.

2017–2019: rozvoj komplexníh služeb a logistické sféry

Za účelem uspokojení rostoucích potřeb svých zákazníků společnost TELS modernizuje svou provozní a informační strukturu tak, aby poskytovala širokou škálu služeb, včetně:
 • skladového zpracování a označování velkých zásilek během přepravy do zemí EAEU;
 • výstavby zrychlených dodávacích linek pro sběrný náklad;
 • rozvoje služby pro přepravu projektového a nadrozměrného nákladu;
 • vytvoření specializovaného oddělení pro přepravu alkoholických nápojů;
 • rozšíření možností dodávek zboží pro automobilový průmysl;
 • rozvoje kontejnerové přepravní služby z Číny všemi druhy dopravy;
atd.

Pro optimalizaci schémat dodávek zboží z Evropské unie je v Praze (Česká republika) otevřeno autodopravní oddělení TELS. Vozidla s českou registrací dávají možnost zabezpečit rostoucí potřeby zákazníků při dodávkách zboží do/z Evropy na pozadí snižování kvót povolení k mezinárodní přepravě pro dopravce ze zemí SNS. Vlastní vozový park společnosti TELS se zvýšil na 350 jednotek těžkých vozidel. Vozový park je diverzifikován pro schopnost přepravovat zvýšené objemy nákladu, nadrozměrné a těžké náklady.

2020: práce TELS za podmínek pandemie COVID-19

V roce 2020 se na pozadí pandemie COVID-19 výrazně zintenzivnily krizové tendence ve světové ekonomice. Na trhu dopravních a logistických služeb se vytvořila situace „ideální bouře“, která stimulovala vývoj trendů na snižování počtu hráčů trhu dopravních a logistických služeb, zvýšení konkurence, rozvoj kooperací a spolupráce, posilování protekcionistických tendencí ve světě.
Na pozadí poklesu objemů trhu nákladní přepravy si společnost TELS udržela pozitivní dynamiku růstu ve všech obchodních ukazatelích.

S přihlédnutím k událostem, které se odehrály ve světové ekonomice a politice, zaznamenaným trendům na logistickém trhu společnost TELS určila nejdůležitější principy svého rozvoje pro následující roky:
 • Vytvoření logistického ekosystému pro řízení dodavatelského řetězce.
 • Maximální automatizace všech oblastí činnosti.
 • Neustálý rozvoj nových kompetencí prostřednictvím implementace projektů, zlepšování obchodního modelu.
 • Flexibilní reakce na požadavky trhu.
 • Synergie se svými klienty.