Nase zkusenosti – Vas uspech!

Schémata podvodu v multimodální přepravě

13.12.2018

Schematy oszustw w przewozach

„Mezinárodní obchod již podle definice zahrnuje účast několika zúčastněných stran v různých částech světa. Podvodná činnost zde byla vždy rizikovým faktorem. Buďte opatrní při výběru místních dopravců a agentů,“ varuje mezinárodní pojišťovna TTClub.

Toto varování od největšího provozovatele pojišťovacích služeb bylo rozšířeno kvůli stále častějším podvodům v segmentu multimodální přepravy: „V poslední době došlo k velkému množství případů podvodné činnosti, zejména s účastí čínských speditérů.“

Jak funguje schéma podvodu

Mezinárodní speditéři v mnoha případech využívají služeb jiných místních dopravců a agentů. Tato spolupráce je často dlouhodobá a oboustranná. Problémy mohou nastat při uzavření smlouvy o spolupráci s novým dodavatelem, nebo v případě, když starý dodavatel změnil vlastníka nebo vedoucího. Právě v takových okamžicích se vyskytují zvýšená rizika, že se stanete obětí podvodu.

Jedno z nejpoužívanějších schémat podvodu v multimodální přepravě je následující:

odesílatel-podvodník převezme originál konosamentu, odmítne jej vydat / propustit, zadržuje náklad a požaduje výkupné z přepravce.

Obvykle při organizaci dopravy operátor nákladu (speditér), který organizuje zásilku nákladu, se bude nazývat odesílatelem nákladu na konosament pro kontrolu dokladů. „Spouštěcí bod“ je v přístavu určení, když náklad dorazí a nikdo tam neobdržel originál konosamentu. Dopravce, který přijímá zásilku, kontaktuje speditéra-odesílatele, žádá o předání konosamentu a jako odpověď dostává požadavek přeposlat novou platbu za převod konosamentu. Odůvodnění dodatečných plateb může být různé: neodkladné platby třetím stranám, pokuty nebo neočekávané poplatky. Částka závisí na velikosti zásilky kontejnerů. Obvykle vyžadují desítky tisíc dolarů.

Před dopravcem-příjemcem vstává dilema: platit či nikoliv. Platba nezaručuje, že nepoctivý speditér-odesílatel vydá / propustí konosament, protože není určité, že je vůbec zákonnou oprávněnou organizací. Rozhodnutí neplatit dle požadavku potenciálně může přivést k finančně a obchodně nebezpečným sporům se zákazníky.

Pokud mezi stranami existuje jazyková bariéra, různé jurisdikce, rozdíl v časovém pásmu a vzdálenost, řešení situace může být složité a drahé: bude nutné zapojit místní advokátní kancelář k dosažení mírového řešení s podvodnou organizací, k získání originálu konosamentu a převzetí zboží na místě určení.

TTClub doporučuje

Pokud je rozhodnutí o změně nebo využívání služeb alternativního agenta způsobeno nepředvídatelnými okolnostmi, ověření zákonnosti dodavatele by mělo být velmi důkladné. „Buďte velmi opatrní v případech, kdy se místní agenti vyhledávají online. Například nízké sazby (poplatky za poskytnuté služby) jsou často špatným výběrovým kritériem. Máte-li pochybnosti o tom, že navrhované podmínky jsou příliš dobré, aby byly pravdivé, vaše pochybnosti věrohodně nejsou neopodstatněné...

V době, kdy může být jakýkoli dokument falšován, ověřování dodavatele pouze na základě elektronických dokumentů by již nemělo být považováno za spolehlivý nástroj pro ověření legitimity organizace.“

Pokud jde o případy s čínskými organizacemi, odborníci TTClub doporučují postupovat takto:

• Je-li to možné, konzultujte s dalšími dopravci, kteří se vyznávají v tomto trhu a mohou doporučit spolehlivého kandidáta.

• Požádejte o radu místní kancelář TTClub.

• Konzultujte s Čínskou mezinárodní asociací dopravců (CIFA) www.cifa.org.cn. CIFA má řadu specializovaných oddělení, jako je například „oddělení pro otázky členství“ (e-mail: wangxy@cifa.org.cn) a „Hodnocení úvěrového rizika“ (e-mail: linzhong@cifa.org.cn).

• Prověřte informace, které jsou k dispozici na oficiálních webových stránkách, jako je například Národní informační úvěrový systém (http://www.gsxt.gov.cn/index.html). Tyto stránky obsahují informace o všech registrovaných organizacích, informace o zrušení licence, informace o pokutách od správních orgánů, soudních řízeních a soudních rozhodnutích.

• Používajte oficiální webové stránky Čínské lodní dopravy http://www.chineseshipping.com.cn/bl/blzcd01.asp. Tyto stránky obsahují informace o všech dopravcích, kteří jsou řádně registrováni jako dopravci neprovozující lodní přepravu (Non-Vessel Operating Common Carrier (NVOCC)).

• Pokud máte pochybnosti, zapojte místního právníka, který bude prověřovat angažovaného odesílatele. To bude mít za následky určité počáteční náklady, ale výrazně sníží riziko, že se stanete obětí podvodné činnosti.


Back to the list