Nase zkusenosti – Vas uspech!

Globální trh kontejnerové přepravy podává varovné signály

13.12.2018

kontejnery

Situace na globálním trhu kontejnerové přepravy signalizuje o výrazní tendenci poklesu tempa růstu světového obchodu.

Podle údajů TASS v roce 2017 byl růst poptávky po námořní kontejnerové přepravě na úrovni 5,8 %, za období od začátku letošního roku tento růst činil 4,2 %. Ve třetím čtvrtletí se tempo zpomalilo na 2,7 %, oznamuje Maersk.

Na klíčových trasách ve směru východ – západ se poptávka ve třetím čtvrtletí zvýšila pouze o 1,9 %. Objem služeb ve směru Asie – Evropa vzrostl o 2,3 %, především díky dovozu do Německa a zemí východní Evropy. Současně byla dynamika poptávky po dovozu do Velké Británie, Turecka a zemí středomořské Evropy negativní.

Na trasách ve směru sever – jih se objemy ve třetím čtvrtletí zvýšily o 2,1 %. Zpomalení bylo způsobeno oslabováním poptávky po dovezených výrobcích v afrických zemích. Dovoz do Latinské Ameriky vzrostl pouze o 1,1 % v důsledku snížení domácí spotřebitelské poptávky, která ve značné míře určuje poptávku po dovozu kontejnerů. Na trasách do zemí Perského zálivu a Indického subkontinentu vzrostl objem o 1,4 %, zatímco u vnitřních služeb v rámci Asie – o 4,3 %.

Poptávka po dodávkách z Asie do Severní Ameriky dále rostla: ve třetím čtvrtletí se objemy v tomto segmentu zvýšily o 3,7 %. V opačném směru se ve třetím čtvrtletí snížily dodávky z USA a Evropy do Asie. Tato dynamika je spojena především s omezením v Číně dovozu odpadů a recyklovaných materiálů.

Celkově Maersk na letošní rok prognozuje růst globálního kontejnerového trhu na úrovni 3–4 % a v roce 2019 – zpomalení na 2–4 %.

Důvody pro zpomalení

Kromě cyklického zpomalení globální ekonomiky jako hlavní rizika pro další růst globální poptávky po kontejnerové přepravě Maersk uvádí zvýšení celních poplatků a zavedení dalších opatření, která omezují mezinárodní obchod, zpřísnění měnové politiky USA a změnu strategie investorů vůči rozvíjejícím se trhům na minimálně riskantní, stejně jako nejistoty související s s nadcházejícím vystoupením Velké Británie z EU.

Podle odhadů společnosti Maersk opatření omezení obchodu mezi Spojenými státy a Čínou, která již byla v letošním roce zavedena a rovněž očekávána, mohou snížit potenciál globálního kontejnerového trhu v letech 2019–2020 o 0,5–2 %.

Sazby za dopravu

Podle China Containerized Freight Index (CCFI) byly průměrné sazby za třetí čtvrtletí o 1,2 % nižší než v loňském roce. Současně se sazby na trasách z Asie do přístavů severní Evropy snížily o 3,7 %, do přístavů Středozemního moře – o 9,3 % a do přístavů západního pobřeží Spojených států vzrostly o 11 %.

Maersk poznamenává, že na trhu existují významná rizika, která mohou v příštím roce vést ke snížení sazeb. Kromě klesající poptávky bude mít na tvorbu cen také vliv faktorů jako zvýšení kapacity kontejnerové flotily. Ke konci září kapacita globálního kontejnerového vozového parku činila 22 miliony TEU, což je o 6 % více než před rokem. Po dobu tří měsíců se flotila zvýšila o 40 plavidel o celkové kapacitě 276 tisíc TEU.


Back to the list