Novinky TELS

„Letíme tehdy, kdy chceme!“ Co znamená „spolehlivost dodavatele“ v nákladní letecké přepravě?

Jak navázat logistické procesy s použitím letecké dopravy v rámci prognózovaných a plánovaných činností? Odborníci Oddělení letecké přepravy skupiny společností TELS se dělí o své zkušenosti.

Případ projektové přepravy: objekty 33 metry dlouhé a vážící 104 tuny z Polska do Běloruska přes Ukrajinu

Projektová přeprava je dodávka složitých typů nákladů, jako jsou výrobní linky, velké dodávky vybavení, závody a tak dále, stejně jako přeprava nadrozměrných a těžkých nákladů, když je nutný hluboký výzkum trasy, je možný inženýrský zásah do silniční infrastruktury. V profesionální praxi odborníků skupiny společností TELS existuje velké množství různých logistických projektů. O případ jedné z podobných projektových přeprav se podělíme níže.

Případ: systém nepřetržitého dodávání jedlých tuků za podmínky krátkodobého plánování výrobních potřeb

S cílem minimalizovat náklady na skladování surovin mají naši Zákazníci často nápad spojit výrobu a logistiku tak, aby dodávka surovin byla prováděna v požadovaných objemech v určitém čase. Taková služba není na trhu dopravních a logistických služeb neobvyklá, ale komplikuje se, když suroviny vyžadují určité podmínky přepravy a dodávka je nezbytná pro krátkodobé naléhavé plánování výrobních potřeb.

Případ: dodávka leteckou dopravou z Číny 67 sudů surovin pro výrobu parfémů v Rusku

Realizace nestandardních úkolů v segmentu nákladní letecké dopravy je běžnou praxí pro odborníky Skupiny společností TELS. Uvádíme případ jedné z podobných zásilek, kdy samotná přeprava nákladu je nejméně komplikovaná ze všech doprovodných úkolů, které vyžadovaly naléhavé řešení.

Nedostatek řidičů nákladních automobilů je vyvíjející se negativní trend

Logistická komunita již dlouhou dobu diskutuje o problému nedostatku profesionálních řidičů. Nejnovější statistiky ukazují, že současná situace představuje nejenom dočasné potíže, ale vyvíjející se negativní trend.

Co očekává trh námořní kontejnerové přepravy v roce 2018

Vedoucí Oddělení multimodální přepravy TELS Evgenij Descheney – o tom, jaký bude trh námořní kontejnerové přepravy v novém roce a co lze očekávat na dynamice sazeb.

Designové myšlení v práci logistických manažerů

V uplynulém roce na webových stránkách Skupiny společností TELS bylo zveřejněno mnoho případů, kde byly názorně demonstrovány výsledky práce našich zaměstnanců ve směru hledání a optimalizace logistických schémat pro klienty. Mohu si dovolít říct, že tvůrčí přístup v práci logistických manažerů je dnes jednou z klíčových kompetencí, která dává možnost úspěšně zvládat úkoly.

Logistika 4.0: za 2–3 roky se všechno může hodně změnit

Skupina společností TELS se zúčastnila v roce 2017 dvou logistických veletrhů – v Německu a Polsku. Vedoucí Oddělení sběrných nákladů Vladimir Karačun bude vypravovat na základě výsledků těchtho veletrhů o jednom z nejvýraznějších trendů na trhu logistických služeb – rapidním vývoji sféry IT produktů pro logistiku. Jaký přesně je tento vývoj a jaké změny to přinese na logistický trh, přečtěte si v rozhovoru s odborníkem Skupiny společností TELS.

Případ: Rychle dodat farmaceutické výrobky z Francie do Ruska bez přímé dopravy

Přeprava farmaceutických výrobků často vyžaduje přísné dodržování teplotního režimu. Při organizaci doručení tohoto druhu nákladu do zemí EAEU z blízkých regionů Evropy hledání dostupného chladírenského zařízení pro přepravu obvykle není obtížné. Ale pokud jde o dodávky ze vzdálených regionů Evropské unie, je vždy komplikované sehnat na těchto trasách chladírenský vůz, zejména v situaci rostoucího trhu.

Vývojové trendy dopravní logistiky podle veletrhu TransPoland-2017

V listopadu 2017 se Skupina společností TELS zúčastnila jako vystavovatel veletrhu TransPoland ve Varšavě. Letos se na veletrh sjelo 190 vystavovatelů a přes 6000 účastníků ze 34 zemí.
Skupina společností TELS se dělí o pohled zevnitř na řadu zvláštností momentálního stavu a vývojových trendů evropského trhu dopravně-logistických služeb (DLS).


Případ: optimalizace schématu dodávky veterinárního nákladu z Francie do Ruska za podmínek omezení výkonu práce veterinárních služeb dodavatele

Skupina společností TELS zajišťuje pro své zákazníky mezinárodní přepravu nákladů, včetně těch, které vyžadují veterinární osvědčení pro úspěšný průchod hranice zemí EAEU. Co se má dělat, pokud dodavatelská veterinární služba vydává osvědčení pouze ve čtvrtek a v pátek a dodavatel požaduje rovnoměrnou distribuci přepravy během týdne? V takovém případě naložené v pondělí nebo v úterý vozidlo je nuceno stát a čekat na certifikát po dobu 3-4 dnů.

Přehled situace na trhu v Rusku, Bělorusku, na Ukrajině, v Kazachstánu v lednu až červnu 2017

V lednu až červnu roku 2017 se objem trhu nákladní přepravy pro Bělorusko, Ukrajinu a Kazachstán zvýšil ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Objem dovozu do Ruska také vzrostl, ale vývoz vykazoval negativní trend – kvůli snížení vývozu surovinových skupin zboží.