Nase zkusenosti – Vas uspech!

ÚVOD

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly zpracovány naším týmem za účelem poskytnutí co nejúplnějších informací pro Uživatele, kteří mají odpovědný přístup k tomu, jak se používají a chrání jejich osobní údaje, které byly shromážděny prostřednictvím online služeb našich společností, stejně jako pro poskytnutí Vám co nejúplnějších informací o metodách, prostředcích, objemech shromáždění takových osobních údajů, jejich uchovávání, ochrany a řízení.

Prosím, pro lepší pochopení toho, jak a jaké osobní údaje jsou shromažďovány prostřednictvím online služeb s názvy domén "telsgroup.ru", "telsgroup.com", "telsgroup.com.de", "telsgroup.pl", "telsgroup.cz", "telsgroup.by" s "www" nebo bez, včetně subdomén, jak jsou následně uloženy, používány, přenášeny a chráněny, pečlivě si přečtěte níže uvedené zásady.

PODMÍNKY A DEFINICE POUŽITÉ V DANÝCH ZÁSADÁCH

Internetová(-é) stránka(-y)“ – stránky, které se nacházejí v globální síti s názvy domén "telsgroup.ru", "telsgroup.com", "telsgroup.com.de", "telsgroup.pl", "telsgroup.cz", "telsgroup.by" s "www" nebo bez, včetně subdomén, včetně subdomén, stejně jako další stránky spravované společností TELS-RUS, s.r.o.

Online služby“ nebo „Internetové zdroje“ – internetové stránky a také mobilní služby, blogy nebo aplikace, formuláře pro průzkum a shromažďování údajů, prostředky pro rozesílání zpráv, reklamy nebo jiné korespondence, které jsou umístěny nebo poskytovány TELS-Rus, s.r.o.

Osobní údaje“ – informace o uživatelích internetových zdrojů, které mohou být použity (mimo jiné v souvislosti s jinými informacemi) pro identifikaci konkrétní osoby, kontaktování ho (ji) a / nebo určení jeho (její) lokality.

Vy“ nebo „Uživatel“ – kterákoliv osoba, která má přístup k internetovým zdrojům s názvy domén "telsgroup.ru", "telsgroup.com", "telsgroup.com.de", "telsgroup.pl", "telsgroup.cz", "telsgroup.by" s "www" nebo bez, včetně subdomén.

KDO SHROMAŽĎUJE OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje, které nám poskytujete prostřednictvím internetových stránek, se kontrolují TELS-RUS, s.r.o. (ul. Novodmitrovskaya, 2-1, patro 10, místnost LXIII, LXIV, 125130, Moskva, Ruská federace, poštovní přihrádka 572, telefon: +7 495 134 43 81, fax: +7 495 134 03 66, e-mail: inbox@telsgroup.ru), avšak tyto údaje v případě potřeby mohou být poskytnuty TELS Transeuropean Logistic Services Ltd. (Spojené království), včetně zastoupení; T.E.L.S-BiUay, s.r.o., ART LOGISTIC, s.r.o. (Běloruská republika); TELS-RUS, s.r.o., TELS Logistiс, s.r.o., TELS CARGO, s.r.o., TELS Cargo Line, s.r.o. (Ruská federace); TELS UKRAJINA, s.r.o. (Ukrajina); TELS Polska Sp. z.o.o. (Polská republika); TELS CZ spol. s.r.o. (Česká republika) podle Vaší lokality nebo území, kde Vám budou poskytnuty služby.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJE TELS-RUS, S.R.O. PŘES INTERNETOVÉ ZDROJE?

Pokaždé, když navštěvujete internetové stránky, používáme soubory cookie a další podobné technologie, stejně jako shromažďujeme informace o zařízení (včetně IP adresy), ze kterého se uskutečňoval přístup k našim internetovým zdrojům, a údaje serverových logů prostřednictvím internetových stránek.

Při vyplňování formulářů na našich internetových stránkách shromažďujeme informace, které zadáváte do příslušných polí a klikáte na tlačítko „Odeslat“. Obvykle prostřednictvím formulářů zveřejněných na našich stránkách shromažďujeme informace o Vašich:

- Jménu;

- E-mailové adrese;

- Poštovní adrese;

- Telefonním čísle;

- Faxovém čísle;

- Názvu organizace (společnosti, jiného obchodního subjektu, od jehož jména hovoříte);

- Identifikátoru ve službě Skype nebo jiné službě, která poskytuje zasílání zpráv, s možností hlasových a videohovorů;

- Ostatních informacích potřebných pro vyplnění příslušného formuláře.

KDY SPOLEČNOST TELS-RUS, S.R.O. SHROMAŽĎUJE OSOBNÍ INFORMACE O VÁS?

Při návštěvě Vámi internetových stránek – omezené množství údajů (soubory cookie a další podobné technologie pomocí nástrojů Google™, Yandex™ a 1C-Bitrix™), také při vyplňování příslušných formulářů na takových stránkách. Zpravidla (ale ne výhradně) používáme pojmenované formuláře pro:

- Příkladný výpočet nákladů na dodávku a pojištění;

- Sběr Vašich připomínek a doporučení;

- Poskytování Vám možnosti kontaktovat oddělení podpory nebo další odborníky;

- Poskytování Vám možnosti přihlásit se k zasílání zpráv nebo jiných dopisů (pro řízení e-mailového zásilání používáme MailChimp™);

- Shromažďování Vašich ohlasů na volná pracovní místa;

- Poskytování Vám možnosti objednat volání od odborníka na Vaše otázky;

- Poskytování Vám možnosti využít vlastní dopravu;

- Jiné účely vztahující se k naší nabídce a službám, rozšíření jejich přehledu, stejně jako shromažďování informací o jejich kvalitě, a to i s využitím sociálních sítí a nástrojů pro rychlé zasílání zpráv (messengerů).

JAK V TELS-RUS, S.R.O. POUŽÍVAJÍ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Údaje, které shromažďujeme v době, kdy používáte internetové stránky a / nebo odesíláte vyplněné příslušné formuláře, používáme následujícím způsobem:

- Personalizovat pro Vás servis, služby a informace, které dostáváte prostřednictvím internetových zdrojů;

- Zlepšit internetové zdroje, jakož i servis, služby a informace poskytované jejich prostřednictvím;

- Pro nejrychlejší a nejpřesnější reagování na Vaše požadavky, reference, připomínky a návrhy;

- Spravovat průzkumy, akce a další speciální nabídky, pokud jsou prováděny;

- Shromažďovat od Vás zpětnou vazbu a hodnocení poskytovaného servisu a obdržených služeb, návrhů o účasti na průzkumech;

- Komunikovat s Vámi o opodstatněnosti Vašich požadavků – odpovědi na dotazy související s podporou zákazníka, zasílání požadovaných informací a zpráv, poskytování výpočtu nákladů na Vaši žádost nebo jiné informace.

JAK TELS-RUS, S.R.O. CHRÁNÍ ZÍSKANÉ OD VÁS OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje shromážděné u nás jsou umístěny v chráněném systému (síti) v šifrované podobě, a přístup k nim má jen omezený okruh osob na základě přístupových práv. Každá úřední osoba TELS-RUS, s.r.o. nebo partnerské společnosti, která má přístup k osobním údajům, byla vyškolena a patřičně varována o nepřípustnosti šíření těchto údajů (s možností trestního stíhání).

Kromě toho, všechny poskytované Vámi osobní údaje jsou šifrovány pomocí kryptografického protokolu Secure Sockets Layer (SSL).

Navíc všechny počítačové systémy, elektronické databáze TELS-RUS, s.r.o., včetně umístěných u našich poskytovatelů hostingu a dalších partnerských společností, v pravidelných intervalech jsou kontrolovány za účelem výskytu škodlivého kódu nebo neoprávněného přístupu k informačním, vede se rejstřík operací prováděných s osobními údaji. V případě zjištění úniku dat nebo příznaků, které mohou dokonce nepřímo naznačovat o neoprávněném přístupu k osobním informacím, příslušné orgány a také Vy (při použití známých nám kontaktních informací), jako zdroj těchto údajů, budou náležitě informováni do 72 hodin po zjištění takového úniku informací.

TELS-RUS, s.r.o. mimo jiné zavedla politiku odděleného uchovávání shromážděných osobních údajů. V závislosti na jejich určení v některých případech data nejsou uložena na našich serverech ale jsou umístěny na serverech partnerských společností, které poskytují služby pro shromažďovaní, zpracování a spravování e-mailových zasílání, analytiku návštěvnosti a použití internetových stránek a další.

My, TELS-RUS, s.r.o., stejně jako naše partnerské společnosti, provozujeme omezení doby uložení dat, to znamená, že ukládáme vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou. Jakmile není nutné ukládat data – osobní uživatelské údaje jsou vymazány. Nicméně statistické informace, které velmi pravděpodobně nevedou k identifikaci určité osoby, se zachovávají.

POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Soubory cookie jsou malé soubory, které naše internetové stránky nebo poskytovatelé služeb (partnerské společnosti Google™, Yandex™, jejichž skripty jsou zavedeny do našich stránek) odesílají do paměťového zařízení, ze kterého uskutečňujete přístup k internetovým stránkám, prostřednictvím Vašeho prohlížeče (pokud to umožňují jeho nastavení). Tyto soubory umožňují systémům našich stránek nebo služeb partnerských společností v budoucnu identifikovat Váš prohlížeč při opakovaném přístupu k internetovým stránkám nebo službám partnerských společností a pamatovat si určité informace o Vašich preferencích.

Používáme soubory cookie, abychom zvýšili úroveň Vašeho pohodlí při používání našich internetových zdrojů, a to i při vyplňování formulářů. Takové soubory přispívají k lepšímu pochopení Vašich zájmů a preferencí na základě předchozích aktivit na našich stránkách, což nám umožňuje zlepšit kvalitu poskytovaných služeb a servisu.

Používáme také cookies pro to, abychom shromažďovali údaje o návštěvnosti našich internetových stránek, zdrojích síťového provozu uživatelů, detailech interakce uživatelů s interetovými stránkami, za účelem dalšího zlepšení poskytovaných služeb a zavádění nových řešení pro internetové stránky v budoucnu.

Konkrétně využíváme soubory cookie pro:

- Shromažďování a uchovávání údajů zasílaných Vámi prostřednictvím příslušných formulářů na internetových stránkách TELS-RUS, s.r.o.;

- Porozumění a zapamatování si předností uživatelů pro budoucí návštěvy internetových stránek TELS-RUS, s.r.o.;

- Sledování účinnosti reklamy nabízené společností TELS-RUS, s.r.o.;

- Shromažďování údajů o návštěvách internetových stránek TELS-RUS, s.r.o. a interakci uživatelů s nimi s cílem dále zlepšovat poskytované služby a zavedení v budoucnu nových řešení pro internetové stránky.

Můžeme využívat služby pro zpracování souborů cookie poskytované pověřenými třetími stranami, které jednají v našich zájmech.

Můžete si nastavit Vaše zařízení, ze kterého přistupujete k internetovým stránkám, tak, abyste dostávali oznámení o odesílání (přijmu) souborů cookie nebo vůbec blokovali takové odesílání (příjem). Přítomnost nebo absenci takových možností, stejně jako jejich aktivaci obvykle můžete objevit v nastaveních nebo v sekci „Nápověda“ Vašeho prohlížeče.

Pokud v nastaveních prohlížeče zablokujete soubory cookie, nebude to mít vliv na dostupnost servisu a služeb, které obdržíte prostřednictvím internetových stránek společnosti TELS-RUS, s.r.o.

SPOLUPRÁCE TELS-RUS, S.R.O. S TŘETÍMI STRANAMI PŘI PRÁCI S OSOBNÍMI ÚDAJI

TELS-RUS, s.r.o. neprodává, nevyměňuje ani jinak neposkytuje osobní údaje obdržené od Vás třetím stranám, dokud nezískáme od vlastníka osobních údajů příslušný souhlas. Toto tvrzení se netýká našich partnerských společností, mezi něž patří poskytovatelé hostingu a jiné osoby, které nám poskytují pomoc při spravování a dopracování internetových stránek nebo pomáhají vylepšit Váš uživatelský komfort při používání internetových stránek, pomáhají při zasílání e-mailových dopisů nebo správě reklamních služeb do té doby, dokud se tyto partnerské společnosti souhlasí nezveřejňovat obdržené osobní údaje, přijímat dostatečná opatření k jejich ochraně a zachování, nabízet svoje služby v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů nebo za podmínek, které zajišťují vyšší úroveň ochrany soukromí, ochrany a transparentnosti pro vlastníka osobních údajů. Osobní údaje můžeme také přenášet, pokud je to potřebné k dodržování zákonů, zajištění dodržování pravidel našich stránek nebo k ochraně našich práv, buď vlastnických, nebo práv bezpečnosti.

Avšak informace, které se nevztahují na osobní údaje a nelze je použít (a to i v souvislosti s jinými informacemi) pro identifikaci konkrétní osoby, kontaktu s ním (ní) a / nebo zjištění jeho (její) lokality, mohou být předány třetím stranám pro marketingové nebo reklamní účely.

Spolupracujeme s třetími stranami (jako jsou Google™ a Yandex™), které používají i DART cookies, pro nabídku návštěvníkům našich internetových stránek reklamy, založené na dříve navštívených internetových stránkách v globální síti.

Pojmenovanou spolupráci můžeme použít pro účely remarketingu (včetně využívání sociálních sítí, stejně jako nástrojů a aplikací pro okamžité zasílání zpráv (messaging) s podporou multimediálních souborů a volání) a shromažďování informací o preferencích a demografických údajů návštěvníků internetových stránek.

Informace o tom, jak a jaké získané Google™ a Yandex™ údaje se používají, stejně jako o možnostech jejich řízení a řízení preferencí v reklamě, můžete nalézt na příslušných stránkách těchto společností nebo s příslušnými pluginy pro Váš prohlížeč (pokud jsou k dispozici).

Je důležité poznamenat, že společnost TELS-RUS, s.r.o. připouští sledování chování uživatelů na našich internetových stránkách, nabízené službami vývojářů třetích stran (Google™, Yandex™, 1C-Bitrix™).

Vzhledem k využívání služeb třetích stran, jakož i zákonných požadavků některých regionů, Vaše osobní údaje, v případě nepřítomnosti přímého právního zákazu a dostupnosti technické a / nebo administrativní nebo legislativní nouze, mohou být uloženy na serverech umístěných na území kteréhokoliv státu, podle uvážení TELS-RUS, s.r.o. nebo podle požadavků příslušných právních předpisů.

V tomto případě přijmou zaměstnanci a partneři TELS-RUS, s.r.o. veškerá nezbytná opatření k tomy, aby:

- byla přijata veškerá nezbytná opatření k ochraně Vašich údajů a k zabránění přístupu k nim neoprávněných osob, nebo...

- ... legislativní požadavky na zpracování osobních údajů v zemi jejich uchovávání odpovídaly požadavkům na zpracování osobních údajů v zemi původu.

ODKAZY NA VNĚJŠÍ ZDROJE

Příležitostně, po příslušném rozhodnutí TELS-RUS, s.r.o., na našich internetových zdrojích můžeme rozmísťovat odkazy na produkty nebo služby třetích stran. Tyto internetové zdroje třetích stran mají oddělené a v některých případech neshodné daným zásadám vlastní zásady ochrany osobních údajů a pravidla používání. TELS-RUS, s.r.o. nenese (a nemůže nést) odpovědnost za obsah a činnosti, ke kterým může dojít na internetových zdrojích třetích stran.

Nicméně se neustále snažíme zlepšovat kvalitu našich služeb a těšíme se na Vaše názory a připomínky k obsahu a činnostem, které se uskutečňují na internetových zdrojích, odkazy na něž mohou být umístěny na internetových stránkách s názvy domén "telsgroup.ru", "telsgroup.com", "telsgroup.com.de", "telsgroup.pl", "telsgroup.cz", "telsgroup.by" s "www" nebo bez, včetně subdomén.

ZÁKAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ NA SLEDOVÁNÍ ČINNOSTÍ

TELS-RUS, s.r.o. respektuje Vaše právo na anonymitu v globální síti a neomezuje funkčnost našich internetových stránek, aniž by byla jakýmkoli způsobem ohrožena (s výjimkou případů, kdy je to nutné z technických důvodů), rovněž ponecháváme pro Vás právo používat prohlížeče s aktivními funkcemi „Do not track“ nebo s použitím falešných souborů cookie.

ČESTNÉ POUŽÍVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DODRŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Věříme, že důvěrné používání osobních údajů je důležitým prvkem pověsti společnosti a zodpovědně se chováme vůči jejich ochraně.

K zákazu dalšího využívání, vymazání, předávání, objasnění rozsahu, doby  shromažďování, ověřování aktuálnosti a úprav osobních údajů o Vás se můžete obrátit na osobu pověřenou TELS-RUS, s.r.o. s použitím příslušného formuláře.

Nicméně Vaše osobní údaje mohou být shromažďovány a zachovány v případech, kdy to vyžaduje zákon země Vašeho bydliště nebo zákon, který řídí činnost TELS-RUS, s.r.o. V některých případech, kdy se jedná o přímé poučení podle příslušných právních předpisů, TELS-RUS, s.r.o. je povinné ukládat informace (například pro účely účetnictví a jinou obdobnou evidenci), a naši zaměstnanci nebudou moct je vymazat na Vaše požádání vzhledem k legitimnímu zákazu na takovou operaci.

Také v případech, kdy zákon přímo vyžaduje zveřejnit uložené osobní údaje a nezanechává jinou volbu pro TELS-RUS, s.r.o., budeme muset splnit požadavek příslušného orgánu (žádost orgánů zajišťujících ochranu práv, soudní rozhodnutí).
29.06.2020 Společnost TELS dosáhla vysokých výsledků při hodnocení společenské odpovědnosti

Vážení kolegové a obchodní partneři, s hrdostí vám oznamujeme, že letos naše společnost absolvovala audit organizace EcoVadis pro udržitelný rozvoj dle standardů společenské odpovědnosti CSR (Corporate Social Responsibility). Společnost TELS byla vyznamenána Stříbrnou medailí a zařadila se tak mezi top 25% společností, které se zúčastnili hodnoceni CSR přes platformu EcoVadis.

16.06.2020 Povinné označování obuvi a léčivých přípravků v Ruské federaci začne 1. července

Datum zahájení povinného označování léčivých přípravků, obuvi a cigaret pomocí kódů Data Matrix registrovaných v systému Chestny ZNAK se již nebude odkládat.

12.02.2020 Do vnitrozemí Číny pro náklad na vozidlech TELS

Od ledna 2019 ruští mezinárodní silniční dopravci získali možnost uskutečňovat přepravu zboží do vnitrozemí Číny. Ve skutečnosti zatím jen málo přepravních společností je schopno zajistit dopravu do / z Číny dále než za 50-kilometrové pásmo. Odborníci TELS vyprávějí o zvláštnostech práce přepravní společnosti na tomto trhu.